CDBVariant::CDBVariant

CDBVariant);

Açıklamalar

Bir null CDBVariant oluşturur. M_dwType veri üyesi dbvt_null için ayarlar.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index