CDBException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_nRetCode retcode türünde bir açık veritabanı bağlantısı (odbc) dönüş kodunu içerir.
m_strError Alfasayısal açısından hatayı açıklayan bir dizge içeren.
m_strStateNativeOrigin Odbc tarafından döndürülen hata kodları açısından hatayı açıklayan bir dizge içeren.

CDBException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index