CDBException::m_strStateNativeOrigin

Açıklamalar

Özel duruma neden hata tanımlayan bir dize içerir. Burada sırasıyla biçim kodlarını açıklayan değerleriyle değiştirilir formu "durumu: % s, yerli: % ld, kökeni: % s", dizedir

Framework hata dize yorumlayan ve bileşenlerinin m_strStateNativeOriginkoyar; m_strStateNativeOrigin bilgi için birden fazla hata varsa, hata newlines ile ayrılır. Çerçeve alfasayısal hata metni m_strError koyar.

Bu dize kadar yapmak için kullanılan kodları hakkında ek bilgi için bkz: :: SQLError işlevi odbc sdk Programcı Başvurusu.

Örnek

Gelen odbc: "Devlet: S0022, yerli: 207, kökeni: [Microsoft] [odbc sql Server Driver] [sql Server] geçersiz sütun adı 'ColName'"

M_strStateNativeOriginde: "devlet: S0022, yerli: 207, kökeni: [Microsoft] [odbc sql Server Driver] [sql Server]"

M_strErrorde: "Geçersiz sütun adı 'ColName'"

CDBException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBException::m_strError

Index