CDBException::m_nRetCode

Açıklamalar

retcode tarafından bir odbc uygulama programlama arabirimi (API) işlevi verilen tür odbc hata kodu içerir. Bu tür odbc tarafından tanımlanan sql öneki kodları ve veritabanı sınıfları tarafından tanımlanan afx_sql öneki kodları içerir. Bu üye aşağıdaki değerlerden birini içeren bir CDBExceptioniçin:

Sql öneki kodları odbc tarafından tanımlanır. afx öneki kodları afxdb tanımlanır.H, MFC\INCLUDE bulunan.

CDBException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase, CLongBinary, CRecordset

Index