CDateTimeCtrl::SetTime

bool SetTime (const COleD&ateTimeamp;timeNew );

bool SetTime (const CTime * pTimeNew );

bool SetTime (LPSYSTEMTIME pTimeNew = null);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

timeNew

Bir COleDateTime nesnesi içeren bir başvuru için Denetim ayarlanacak.

pTimeNew

Yukarıda, CTime nesneye bir işaretçi İkinci Sürüm denetimi ayarlanacak zaman içeren. Yukarıda, bir işaretçi üçüncü versiyonunda bir denetimi için ayarlanacaktır saati içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi DTM_SETSYSTEMTIME,.

SetTimemfc uygulaması, COleDateTime veya CTime sınıflarını kullanabilirsiniz veya bir SYSTEMTIME yapısı zaman bilgilerini ayarlamak için kullanabileceğiniz.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::GetTime

Index