CDateTimeCtrl::SetRange

bool SetRange (const COleDateTime * pMinRange, const COleDateTime * pMaxRange );

bool SetRange (const CTime * pMinRange, const CTime * pMaxRange );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pMinRange

Bir COleDateTime veya CDateTimeCtrl nesnede izin verilen en erken zamanı içeren bir CTime nesne işaretçisi.

pMaxRange

Bir COleDateTime veya CDateTimeCtrl nesnesinde son süreyi içeren bir CTime nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi dtm_setrange,.

MFC'ın uygulamasında, COleDateTime ya da CTime kullanımları belirtebilirsiniz. COleDateTime nesnesi null durumuna sahipse, aralığı kaldırılacak. CTime işaretçi veya COleDateTime işaretçi nullise, Aralık kaldırılacak.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::GetRange

Index