CDateTimeCtrl::SetFormat

bool SetFormat (lpctstr pstrFormat );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pstrFormat

İstenen görüntü tanımlayan bir sıfır sonlandırılmış biçim dizesi için bir işaretçi. Bu parametre null değerine ayarlayarak denetimin geçerli stili varsayılan biçim dizesi için sıfırlar.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi dtm_setformat,.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index