CDateTimeCtrl::GetRange

dword GetRange (COleDateTime * pMinRange, COleDateTime * pMaxRange ) const;

dword GetRange (CTime * pMinRange, CTime * pMaxRange ) const;

Dönüş değeri

Hangi aralıkları ayarlama belirten bayraklar içeren bir dword değeri.

Parametreleri

pMinRange

Bir COleDateTime veya CDateTimeCtrl nesnede izin verilen en erken zamanı içeren bir CTime nesne işaretçisi.

pMaxRange

Bir COleDateTime veya CDateTimeCtrl nesnesinde son süreyi içeren bir CTime nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi dtm_getrange,.

MFC'ın uygulamasında, COleDateTime ya da CTime kullanımları belirtebilirsiniz.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::SetRange

Index