CDateTimeCtrl::GetMonthCalFont

(CFont * GetMonthCalFont) const;

Dönüş değeri

Bir CFont nesne veya null başarısız bir işaretçi.

Açıklamalar

Geçerli tarih ve Saat Seçici Kontrol'ın aylık takvim denetiminin tarafından kullanılan yazı tipini almak için bu üye işlevini çağırın. Dönüş değeri işaret CFont nesnenin geçici bir nesne olduğunu ve bir sonraki boşta işlem süresi sırasında tahrip.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::SetMonthCalFont

Index