CDateTimeCtrl::GetMonthCalCtrl

(CMonthCalCtrl * GetMonthCalCtrl) const;

Dönüş değeri

Bir CMonthCalCtrl nesne veya null işaretçisine başarısız olursa ya da pencere görünmüyorsa.

Açıklamalar

Tarih ve Saat seçici kontrol ile ilişkili CMonthCalCtrl nesne almak için bu üye işlevini çağırın. Kullanıcı aşağı açılan okunu tıklattığında Tarih ve Saat seçici denetimlerinde bir çocuk aylık takvim denetimi oluşturun. CMonthCalCtrl nesne artık gerek duyulmadığında, böylece uygulamanız tarihi Saat seçici denetimin alt ay takvimi temsil eden nesne depolama güvenmek gerekir değil, tahrip.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index