CDateTimeCtrl::GetMonthCalColor

colorref GetMonthCalColor (int iColor ) const;

Dönüş değeri

Aylık takvim denetiminin başarılı olursa belirtilen kısmını renk ayarını gösteren colorref değer. Başarısız olursa işlev-1 değerini döndürür.

Parametreleri

iColor

Renk alanı almak için aylık takvim belirten bir Tamsayı değeri. Değerler listesi için bkz: SetMonthCalColor için iColor parametresi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi dtm_getmccolor,.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::SetMonthCalColor

Index