CDateTimeCtrl::Create

bool oluşturun (dword dwStyleconst RECT&rectCWnd *pParentWndUINTnID );

Dönüş değeri

Sıfırdan oluşturma başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwStyle

Tarih Saat Denetim stiller birleşimini belirtir. Bkz: Tarih ve Saat seçici kontrol stilleri Tarih ve Saat seçici stilleri hakkında daha fazla bilgi için Platform sdk.

rect

Başvuru bir konum ve Tarih ve Saat seçici kontrol boyutu rect yapısı.

pParentWnd

Tarih ve Saat seçici kontrol ana penceresinde bir CWnd nesnesi için bir işaretçi. null olmamalıdır.

nID

Tarih ve Saat seçici denetimin denetim kimliği belirtir.

Açıklamalar

Tarih ve Saat seçici kontrol iki adımda oluşturun:

  1. Bir CDateTimeCtrl nesnesi oluşturmak için arama CDateTimeCtrl.

  2. Windows Tarih ve Saat seçici kontrol oluşturur ve bu CDateTimeCtrl nesnesine ekler bu üye işlev çağrısı.

Createaradığınızda, sık kullanılan denetimleri başlatılır.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index