CDateTimeCtrl::CDateTimeCtrl

CDateTimeCtrl);

Açıklamalar

Bir CDateTimeCtrl nesnesi oluşturmak için bu üye işlev çağrısı.

CDateTimeCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDateTimeCtrl::Create

Index