CDataPathProperty sınıf üyeleri

İnşaat

CDataPathProperty Bir CDataPathProperty nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetControl CDataPathProperty nesnesiyle ilişkili zaman uyumsuz ole denetimi alır.
GetPath Pathname özelliği alır.
Açık Asenkron özellik ilişkili (ole) ActiveX denetiminin yüklenmesini başlatır.
VoidResetData Denetim özelliklerini değiştiren konteyner bildirmek için CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable çağırır.
SetControl Zaman uyumsuz ActiveX (ole) denetim özelliği ile ilişkili ayarlar.
SetPath Pathname özelliği ayarlar.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index