CDataPathProperty

Sınıf CDataPathProperty , zaman uyumsuz olarak yüklenebilir bir ole denetimi özelliği uygular. Sonra eşzamanlı girişimi zaman uyumsuz özellikleri yüklenir.

CDataPathProperty sınıfı, CAysncMonikerFiletüretilmiştir. Zaman uyumsuz özellikleri, ole Denetimleri uygulamak için CDataPathPropertybir sınıf türetmek ve OnDataAvailable geçersiz kıl.

Internet uygulamalarında asenkron takma adlar ve ActiveX denetimlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Visual c++ Programcı Kılavuzu ' nda aşağıdaki makalelere bakın:

# include lt;afxctl.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek resim

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile

Index