CDataPathProperty::SetPath

void SetPath ( lpctstr lpszPath );

Parametreleri

lpszPath

Mutlak ya da göreceli, zaman uyumsuz olarak yüklenmesini özelliğine bir yolu. CDataPathProperty URL'leri, değil dosya adlarını kullanır. Eğer bir CDataPathProperty nesnesi için bir dosya, başına file:// yolu.

Açıklamalar

Pathname özelliği ayarlamak için bu üye işlev çağrısı.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty::GetPath, CDataPathProperty::SetControl, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index