CDataPathProperty::SetControl

void SetControl ( COleControl * pControl );

Parametreleri

pControl

Özelliği ile ilişkili zaman uyumsuz ole denetimi için bir işaretçi.

Açıklamalar

Zaman uyumsuz bir ole denetimi CDataPathProperty nesnesi ile ilişkilendirmek için bu üye işlev çağrısı.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty::GetControl, CDataPathProperty::SetPath, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index