CDataPathProperty::ResetData

sanal void VoidResetData ( );

Açıklamalar

Denetim özelliklerini değiştiren konteyner bildirmek için CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable almak için bu işlevini çağırır ve zaman uyumsuz olarak yüklenen tüm bilgileri artık yararlıdır. Açılış yeniden başlatılması. Türetilmiş sınıfları bu işlev için farklı varsayılan ayarlar geçersiz kılabilirsiniz.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CAsyncMonikerFile::OnDataAvailable, CDataPathProperty::Open

Index