CDataPathProperty::GetPath

CString GetPath ( ) const;

Dönüş değeri

Pathname özelliği için döndürür. Yol belirtilmişse boş olabilir.

Açıklamalar

Yol almak için CDataPathProperty nesnesi inşa Açıkbelirtilen veya SetPath üye işlev önceki çağrıda belirtilen kümesi bu üye işlev çağrısı.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty::SetPath, CDataPathProperty::Open, CDataPathProperty::CDataPathProperty

Index