CDataPathProperty::GetControl

COleControl * GetControl ( );

Dönüş değeri

CDataPathProperty nesnesiyle ilişkili ole denetimi için bir işaretçi döndürür. null değilse Denetim ilişkili.

Açıklamalar

CDataPathProperty nesnesi ile ilişkilendirilmiş COleControl nesne almak için bu üye işlev çağrısı.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty::SetControl

Index