CDataPathProperty::CDataPathProperty

CDataPathProperty ( COleControl * pControl );

CDataPathProperty ( lpctstr lpszPath, COleControl * pControl );

Parametreleri

pControl

Bu CDataPathProperty nesnesi ile ilişkili ole denetimi nesne işaretçisi.

lpszPath

Mutlak ya da göreceli olabilir yolu mülkiyet mutlak gerçek konumunu başvuran zaman uyumsuz bir ad oluşturmak için kullanılır. CDataPathProperty URL'leri, değil dosya adlarını kullanır. Eğer bir CDataPathProperty nesnesi için bir dosya, başına file:// yolu.

Açıklamalar

Bir CDataPathProperty nesnesi oluşturur. Tarafından pControl işaret COleControl nesne Açık tarafından kullanılır ve türetilmiş sınıfları tarafından adresinden alındı.. PControl nullise, Açık ile kullanılan denetim SetControlayarlanması gerekir. LpszPath nullise, yolun Açık üzerinden geçmesi veya SetPath ile ayarlayın.

CDataPathProperty ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty::Open, CDataPathProperty::SetControl

Index