CDataExchange sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_bSaveAndValidate Ddx ve ddv yönünü bayrağı.
m_pDlgWnd Burada veri değişimi iletişim kutusu ya da pencere yer alır.

İşlemleri

PrepareCtrl Belirtilen denetim veri değişimi veya doğrulama için hazırlar. Kullanım için nonedit denetimleri.
PrepareEditCtrl Belirtilen düzenleme denetimi veri değişimi veya doğrulama için hazırlar.
Başarısız Doğrulama başarısız olduğunda denir. Önceki denetim odağı sıfırlar ve bir istisna atar.

CDataExchange genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index