CDataExchange::PrepareCtrl

hwnd PrepareCtrl (int nIDC);
(CNotSupportedException) atmak;

Dönüş değeri

hwnd ddx veya ddv için hazırlanan denetim.

Parametreleri

nIDC

Ddx veya ddv için hazırlanacak denetim kimliği.

Açıklamalar

Çerçeve iletişim veri alışverişi (ddx) ve doğrulama (ddv) için belirtilen denetim hazırlamak için bu üye işlevini çağırır. PrepareEditCtrl denetimler için kullanın; diğer tüm denetimler için bu üye işlevi.

Hazırlık, denetimin hwnd CDataExchange sınıf depolama oluşur. ddx veya ddv başarısızlık halinde önceden odaklı denetime odağı geri bu çerçeve kullanır.

Uygulamacılarıdır özel ddx veya ddv yordamları için bunlar ddx üzerinden veri alışverişi veya ddv üzerinden veri doğrulama tüm olmayan düzenleme denetimleri için PrepareCtrl aramak gerekir.

Kendi ddx ve ddv rutinleri yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 26. ddx ve ddv genel bakış için bkz: iletişim veri değişimi ve doğrulaması ve Visual c++ programlama Kılavuzu İletişim kutusunu konular.

CDataExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataExchange::Fail

Index