CDataExchange::m_pDlgWnd

Açıklamalar

Hangi iletişim kutusunda veri alışverişi (ddx) ya da doğrulama (ddv) yer alıyor CWnd nesneye bir işaretçi içerir. Bu nesne, genellikle bir CDialog nesnesidir. Özel ddx veya ddv yordamları uygulamacılarıdır bu işaretçi üzerinde çalışıp, denetimleri içeren iletişim penceresine erişim elde etmek için kullanabilirsiniz.

Kendi ddx ve ddv rutinleri yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 26. ddx ve ddv genel bakış için bkz: iletişim veri değişimi ve doğrulaması ve Visual c++ programlama Kılavuzu İletişim kutusunu konular.

CDataExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index