CDataExchange::m_bSaveAndValidate

Açıklamalar

Bu bayrak, iletişim veri değişimi (ddx) işlemi yönünü gösterir. Bayrak CDataExchange nesne sonra kullanıcı denetimleri düzenler ve iletişim denetimler iletişim sınıfı veri üyeleri için veri taşımak için kullanılmakta ise, sıfır. Nesne iletişim kutusu denetimleri iletişim sınıfı veri üyeleri başlatmak için kullanılan bayrak sıfır ise.

Bayrak da iletişim veri doğrulama sırasında (ddv) sıfır.

Kendi ddx ve ddv rutinleri yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 26. ddx ve ddv genel bakış için bkz: iletişim veri değişimi ve doğrulaması ve Visual c++ programlama Kılavuzu İletişim kutusunu konular.

CDataExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index