CDataExchange::Fail

geçersiz hata ();
(CUserException) atmak;

Açıklamalar

Bir iletişim veri doğrulama (ddv) işlemi başarısız olduğunda çerçevesinde bu üye işlevini çağırır. Başarısız odak ve seçimi (geri yüklemek için bir denetim varsa) olan doğrulanamadı denetime geri yükler. Başarısız sonra türü doğrulama işlemini durdurmak için CUserException bir istisna atar. Durumun görüntülenmesi için hatayı açıklayan bir ileti kutusu neden olur. ddv doğrulama başarısız olduktan sonra kullanıcı kusurlu denetimdeki veriyi yeniden girebilirsiniz.

Bir doğrulama başarısız olduğunda uygulamacılarıdır özel ddv yordamları başarısız kendi rutinleri çağrı.

Kendi ddx ve ddv rutinleri yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Teknik Not 26. ddx ve ddv genel bakış için bkz: iletişim veri değişimi ve doğrulaması ve Visual c++ programlama Kılavuzu İletişim kutusunu konular.

CDataExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataExchange::PrepareCtrl, CDataExchange::PrepareEditCtrl

Index