CDatabase::SetLoginTimeout

void SetLoginTimeout ( dword dwSeconds );

Parametreleri

dwSeconds

Saniye önce bir bağlantı girişiminin izin vermek için zaman aşımına uğradı.

Açıklamalar

Bu üye işlevini çağırır — OpenEx ya da Açık aramadan önce — varsayılan süreyi saniye cinsinden bir teşebbüs verilerden önce izin geçersiz kılmak için kaynak bağlantı zaman aşımına uğrar. Örneğin, dbms kullanılabilir değilse, bağlantı girişimi zaman aşımına olabilir. SetLoginTimeout sonra başlatılmamış CDatabase nesne oluşturmak, ancak OpenEx veya Açık aramadan önce arama.

Oturum açma zaman aşımı için varsayılan değer 15 saniyedir. Tüm veri kaynakları, oturum zaman aşımı değerini belirtme olanağı destekler. Veri kaynağı zaman aşımı desteklemiyorsa, izleme çıktısı ama istisna değil almak. Değeri 0 anlamına gelir "sonsuz."

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OnSetOptions, CDatabase::SetQueryTimeout

Index