CDatabase::Rollback

bool Geri alma ( );

Dönüş değeri

İşlem başarıyla tersine Eğer sıfır olmayan; Aksi halde 0. Geri arama başarısız olursa, veri kaynağı ve işlem durumları tanımsız. Rollback 0 döndürürse, kendi durumunu belirlemek için veri kaynağını kontrol etmelisiniz.

Açıklamalar

Bir işlem sırasında yapılan değişiklikler tersine çevirmek için bu üye işlevini çağırın. Son BeginTrans haddelenmiş beri geri arama sırasında vardı devlet tüm CRecordsetAddNew, düzenleme, silmeve güncelleştirme görüşmeleri yürütülen .

Sonra geri almaçağrısı, hareket bitti ve BeginTrans başka bir işlem tekrar çağırmalısınız. Önce BeginTrans adlı geçerli kaydı geçerli kayıt tekrar geri sonra olur.

Bir geri alma sonra önce geri alma geçerli kaydı geçerli kalır. Recordset'i ve sonra bir geri alma veri kaynağı durumu hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Hareket (odbc) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Örnek

Makaleye bakın hareketi: bir hareket bir Recordset (odbc) gerçekleştirme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans

Index