CDatabase::m_hdbc

Açıklamalar

Odbc veri kaynağı bağlantısı için genel tanıtıcı içerir — "bağlantı tanıtıcısı." Normal olarak, gerek bu üye değişkeni doğrudan erişmek için gerekir. Bunun yerine, OpenEx ya da Açıkgörüşme sırasında çerçevesinde tanıtıcı ayırır. Silme işletmeni CDatabase nesne aradığınızda çerçevesinde ele kaldırır. Yakın üye işlevini tanıtıcı ayırması değil Not.

Ancak, bazı durumlarda, tanıtıcı doğrudan kullanmanız gerekebilir. Örneğin, doğrudan yerine sınıf CDatabaseodbc API işlevleri çağırmak gerekirse, bir parametre olarak geçirmek için bağlantı tanıtıcısı gerekebilir. Aşağıdaki kod örneği bkz.

Örnek

/ / M_hdbc doğrudan odbc API çağrısı kullanarak.
/ / m_db CDatabase nesne; m_hdbc 's / / hdbc üye değişkeni
nRetcode =:: SQLGetInfo (m_db.m_hdbc,
 nbsp;                       SQL_ODBC_SQL_CONFORMANCE,
                         & nValue,
                         sizeof (nValue),
                         & cbValue)

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open, CDatabase::Close

Index