CDatabase::IsOpen

bool IsOpen ( ) const;

Dönüş değeri

CDatabase nesnesi şu anda bağlı değilse sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CDatabase nesne geçerli bir veri kaynağına bağlı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index