CDatabase::GetDatabaseName

CString GetDatabaseName ( ) const;

Dönüş değeri

Başarılı olduğunda veritabanı adı içeren bir CString ; Aksi halde, boş bir CString.

Açıklamalar

("Veritabanı" adlı bir adlandırılmış nesne veri kaynağını tanımlayan olması koşuluyla) bağlı durumdaki veritabanının adını almak için bu üye işlevini çağırın. Bu OpenEx ya da çağrısında belirtilen veri kaynağı adı (dsn) ile aynı değil. Ne GetDatabaseName döndürür, odbc bağlıdır. Genel olarak, bir veritabanı tabloları topluluğudur. Bu varlığın bir adı varsa, GetDatabaseName döndürür.

Örneğin, bu ad içinde bir başlık görüntülemek isteyebilirsiniz. odbc adı alınırken bir hata oluşursa, GetDatabaseName bir boş Cstring döndürür.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open, CDatabase::GetConnect

Index