CDatabase::GetCursorRollbackBehavior

int GetCursorRollbackBehavior () const;

Dönüş değeri

Açık recordset nesneleri hareketlerine etkisi gösteren değer. Ayrıntılı bilgi için açıklamalar bölümüne bakın.

Açıklamalar

Geri alma işlemi imleçler açık recordset nesneleri nasıl etkileyeceğini belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Aşağıdaki tabloda, GetCursorRollbackBehavior ve Recordset açar ilgili etkisi olası dönüş değerlerini listeler.

Dönüş değeri CRecordset nesneler üzerinde etkisi
SQL_CB_CLOSE İşlem geri alma hemen CRecordset::Requery arama.
SQL_CB_DELETE İşlem geri alma hemen CRecordset::Close arama.
SQL_CB_PRESERVE Normalde CRecordset işlemleri devam.

Bu dönüş değeri hakkında daha fazla bilgi için bkz: odbc API işlevi SQLGetInfo odbc sdk Programcı Başvurusu. Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Hareket (odbc) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::GetCursorCommitBehavior, CDatabase::CanTransact, CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback, CRecordset

Index