CDatabase::GetCursorCommitBehavior

int GetCursorCommitBehavior () const;

Dönüş değeri

Açık recordset nesneleri hareketlerine etkisi gösteren değer. Ayrıntılı bilgi için açıklamalar bölümüne bakın.

Açıklamalar

CommitTrans işleme imleçler açık recordset nesneleri nasıl etkilediğini belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Aşağıdaki tabloda, GetCursorCommitBehavior ve Recordset açar ilgili etkisi olası dönüş değerlerini listeler.

Dönüş değeri CRecordset nesneler üzerinde etkisi
SQL_CB_CLOSE Hareket tamamlama hemen CRecordset::Requery arama.
SQL_CB_DELETE Hareket tamamlama hemen CRecordset::Close arama.
SQL_CB_PRESERVE Normalde CRecordset işlemleri devam.

Bu dönüş değeri hakkında daha fazla bilgi için bkz: odbc API işlevi SQLGetInfo odbc sdk Programcı Başvurusu. Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Hareket (odbc) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::GetCursorRollbackBehavior, CDatabase::CanTransact, CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback, CRecordset

Index