CDatabase::ExecuteSQL

void ExecuteSQL ( LPCTSTR lpszSQL );
atmak ( CDBException );

Parametreleri

lpszSQL

Yürütmek için geçerli bir sql komutu içeren bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi. CString iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Doğrudan bir sql komutu yürütmek gerektiğinde bu üye işlevini çağırın. Komut boş sonlandırılmış dize olarak oluşturun. ExecuteSQL veri kayıt döndürmez. Kayıtlarda çalıştırmak isterseniz, bir kayıt kümesi nesnesi yerine kullanın.

Çoğu, komutları veri kaynağı için veri seçme, yeni kayıt ekleme, kayıt silme ve kayıtları düzenleme komutları desteği recordset nesneleri yoluyla verilir. Bazen ExecuteSQL doğrudan sql arama yapmak ihtiyacınız olabilir ancak tüm odbc işlevleri doğrudan veritabanı sınıfları tarafından desteklenmektedir.

Örnek

CString strCmd = "güncelleme vergiler set Federal % 36 =";

DENEYİN
{
 nbsp; m_dbCust.ExecuteSQL (strCmd);
}

catch (CDBException, e)
{
   / / Hata kodu e - > m_nRetCode
}

END_CATCH

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::SetLoginTimeout, CRecordset

Index