CDatabase::CommitTrans

bool CommitTrans ( );

Dönüş değeri

Güncelleştirmeler başarıyla tamamlanmış olsaydı sıfır olmayan; Aksi halde 0. CommitTrans başarısız olursa, devlet veri kaynağının tanımlı değil. Kendi durumunu belirlemek için verileri denetlemeniz gerekir.

Açıklamalar

İşlemlerin tamamlanması üzerine bu üye işlevini çağırın. Add&New, düzenleme, silmeve güncelleştirme üye işlevlerini CRecordset objectnbsp yapılan bir dizi işlem oluşur; Bu BeginTrans üye işlevine bir çağrı ile başladı. CommitTrans hareketi tamamlar. Varsayılan olarak, güncelleştirmeleri hemen kararlıyız; BeginTrans arama neden CommitTrans denir kadar taahhüt güncellemeleri.

Bir işlemi sonlandırmak için CommitTrans aramak kadar hareketi iptal ve veri kaynağı özgün durumuna geri üye işlevini çağırabilirsiniz. Yeni bir hareket başlatmak için BeginTrans tekrar arama.

Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Hareket (odbc) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Örnek

Makaleye bakın hareketi: bir hareket bir Recordset (odbc) gerçekleştirme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::BeginTrans, CDatabase::Rollback

Index