CDatabase::Close

sanal void Close( );

Açıklamalar

Bir veri kaynağı bağlantısını kesmek istiyorsanız, bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi çağırmadan önce CDatabase nesnesi ile ilişkilendirilmiş herhangi bir kayıt kümeleri kapatmanız gerekir. Çünkü yakın CDatabase nesne yok etmez, aynı veri kaynağına veya başka bir veri kaynağına yeni bağlantı açarak nesneyi yeniden kullanabilirsiniz.

Kayıt kümeleri veritabanı kullanan tüm bekleyen AddNew veya Edit bildirimlerini iptal edilir ve tüm bekleyen işlemler geri alınır. Herhangi bir kayıt kümeleri CDatabase nesneye bağımlı tanımsız bir durumda bırakılır.

Örnek

/ / Geçerli bağlantıyı kapat
m_dbCust.Close ();

/ / Belki nesneye bağlanmak bir
/ / farklı veri kaynağı
m_dbCust.OpenEx ("dsn = mydatasource;UID = JOES ")

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index