CDatabase::CDatabase

CDatabase ( );

Açıklamalar

Bir CDatabase nesnesi oluşturur. Nesne oluşturma sonra belirtilen veri kaynağına bir bağlantı kurmak için kendi OpenEx ya da Açık üye işlevi çağırmalıdır.

Sen-ebilmek bulmak o uygun belge sınıfınızın CDatabase nesne katıştırmak için.

Örnek

/ / Bu örnek CDatabase kullanarak gösterilmiştir / / CDocument türetilmiş bir sınıf.

CMyDocument sınıfı: Genel CDocument
{
public:
 nbsp; / / Bir CDatabase belgede gömülü ilan
   CDatabase m_dbCust;
   // ...
};

// ...

/ / Gerektiğinde başlatılamıyor
CDatabase * CMyDocument::GetDatabase)
{
   / / Nesnesi bir veri kaynağına bağlanma
   Eğer (! (m_dbCust.IsOpen) & &! m_dbCust.OpenEx (null))
      null döndürür;

dönüş & m_dbCust;
}

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index