CDatabase::CanUpdate

bool CanUpdate ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır CDatabase nesne güncelleştirme veriyorsa; Aksi takdirde 0, CDatabase nesnesi açıldığında size gerçek bReadOnly geçtiğini ya da veri kaynağı salt okunur olduğunu gösterir. Salt okunur bir çağrı, odbc API işlevi veri kaynağı :: SQLGetInfo için "y" sql_datasource_read_only döndürür.

Açıklamalar

CDatabase nesne güncelleştirmeleri izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Güncelleştirmeler tüm sürücüleri destekler.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index