CDatabase::CanTransact

bool CanTransact ( ) const;

Dönüş değeri

Bu CDatabase nesnesi kullanarak kayıt işlemleri izin verirseniz sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Veritabanı hareketleri izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Hareket (odbc) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::BeginTrans, CDatabase::CommitTrans, CDatabase::Rollback

Index