CDatabase::Cancel

void İptal etmek ( );

Açıklamalar

Veri kaynağı bir zaman uyumsuz işlem sürüyor ya da ikinci bir iş parçacığı bir süreci iptal isteği için bu üye işlevini çağırın. mfc odbc sınıflar artık zaman uyumsuz işleme kullandığını unutmayın; asychronous işlemi gerçekleştirmek için doğrudan odbc API işlevi çağırmalıdır SQLSetConnectOption. Daha fazla bilgi için bkz: Ve zaman uyumsuz yürütme Platformu sdk.

CDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index