CDatabase::BindParameters

virtual void BindParameters (hstmt hstmt );

Parametreleri

hstmt

Parametre bağlamak istediğiniz odbc deyimi tanıtıcı.

Açıklamalar

Ne zaman sen lüzum-e CDatabase::ExecuteSQLçağırmadan önce parametre bağlamak BindParameters geçersiz kılar. Sonuç gerekmez Bu yaklaşımın yararlıdır bir saklı yordam ayarlama.

Senin kılma, SQLBindParameters ve ilgili odbc işlevleri parametrelerle bağlanmaya diyoruz. mfc önce ExecuteSQLsenin çağrısı, geçersiz kılma çağırır. SQLPreparearayın gerekmez; ExecuteSQL SQLExecDirect çağırır ve yalnızca bir kez kullanılan hstmt, yok.

Index