CDaoWorkspace::IsOpen

Bool IsOpen () const;

Dönüş değeri

Workspace nesnesi açıksa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CDaoWorkspace nesne açık olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırır — yani olup mfc nesne oluşturmaçağrısı veya Açık bir çağrı tarafından başlatıldı. Sen-ebilmek seslenmek herhangi birine üye işlevleri bir açık durumda olan çalışma alanı.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma alanında Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index