CDaoWorkspace::GetWorkspaceCount

kısa GetWorkspaceCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Açık çalışma alanlarında çalışma alanları koleksiyon sayısı.

Açıklamalar

Dao workspace nesneleri veritabanı motorunun çalışma grubundaki sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. Bu sayı, herhangi bir açık workspaces derlemesine değil içermez. GetWorkspaceCount , çalışma grubundaki tüm tanımlı çalışma döngü gerekiyorsa yararlıdır. Koleksiyon belirtilen çalışma hakkında bilgi edinmek için bkz: GetWorkspaceInfo. Açık çalışma sayısı daha sonra kullanmak için bu sayı bir döngü dizin olarak yinelenen aramalar için GetWorkspaceInfo GetWorkspaceCount aramak için tipik kullanımı olduğunu.

Çalışma alanı bilgi edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index