CDaoWorkspace::GetVersion

statik CString pascal GetVersion ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Nesnesi ile ilişkilendirilmiş veritabanı alt yapısı sürümünü gösteren bir CString.

Açıklamalar

Microsoft Jet veritabanı altyapısı kullanımda sürümünü belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Döndürülen değer "major.minor"; şeklinde sürüm numarasını temsil eder. Örneğin, "3.0". Ürün sürüm numarası (örneğin, 3.0) sürüm numarası (3), bir nokta ve sürüm numarası (0) oluşur.

Çalışma alanı bilgi edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Sürüm özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoDatabase::GetVersion

Index