CDaoWorkspace::GetUserName

CString GetUserName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Workspace nesnesinin sahibini temsil eden bir CString.

Açıklamalar

Çalışma sahibinin adını almak için bu üye işlev çağrısı.

Almak veya çalışma alanı sahibi izinleri ayarlamak için dao doğrudan izinleri özellik ayarını denetlemek için çağrı; Bu izinleri belirler bu kullanıcı vardır. İzinleri ile çalışmak için bir sistemi gerekir.mda dosya.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma. Arayan dao hakkında bilgi için doğrudan Teknik Not 54bkz. İlgili bilgiler için "UserName özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoWorkspace::SetDefaultUser

Index