CDaoWorkspace::GetName

CString GetName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Dao workspace nesnesinin kullanıcı tanımlı adı içeren bir CString.

Açıklamalar

Dao workspace nesnesini CDaoWorkspace nesnesini temel kullanıcı tanımlı adını almak için bu üye işlevini çağırın. Adı, veritabanı altyapısı'nın Workspaces Derlemesi dao çalışma nesnesinde adıyla erişmek için yararlıdır.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma alanında Visual c++ programlama Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Ad özelliğinde" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index