CDaoWorkspace::GetIniPath

statik CString pascal GetIniPath ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Kayıt defteri konumu içeren bir CString.

Açıklamalar

Microsoft Jet veritabanının konumunu altyapısının başlatma ayarlarını Windows kayıt elde etmek için bu üye işlevini çağırın. Konumu, veritabanı altyapısı için ayarları hakkında bilgi edinmek için kullanabilirsiniz. Döndürülen bilgiler aslında bir kayıt defteri alt anahtarının adıdır.

Veritabanı altyapısı hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma: veritabanı altyapısı Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "IniPath özelliği" ve "Özelleştirme Windows kayıt defteri ayarları için veri erişimi" dao Yardım konuları.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoWorkspace::SetIniPath, CDaoWorkspace::GetVersion

Index