CDaoWorkspace::GetDatabaseCount

kısa GetDatabaseCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Açık veritabanı çalışma sayısı.

Açıklamalar

Çalışma Alanı'nın veritabanları koleksiyonu dao veritabanı nesneleri sayısını almak için bu üye işlevini çağırır — açık veritabanı çalışma sayısı. GetDatabaseCount , çalışma alanı'nın veritabanları koleksiyonu tüm tanımlı veritabanlarında döngü gerekiyorsa yararlıdır. Koleksiyon belirtilen veritabanı hakkında bilgi edinmek için bkz: GetDatabaseInfo. Açık veritabanı sayısı sonra için kullanın bu sayı bir döngü dizin olarak yinelenen aramalar için GetDatabaseInfo GetDatabaseCount aramak için tipik kullanımı olduğunu.

Veritabanı bilgi edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index