CDaoWorkspace::CDaoWorkspace

CDaoWorkspace);

Açıklamalar

Bir CDaoWorkspace nesnesi oluşturur. c++ nesne oluşturma sonra iki seçeneğiniz var:

Açıkça bir CDaoWorkspace nesnesi oluşturmak gerektiğinde sınıfına genel bakış için CDaoWorkspace bilgi için. Genellikle, örtülü olarak oluşturulmuş çalışma alanı belirtmeden bir CDaoDatabase nesnesi açtığınızda veya bir veritabanı nesnesi belirtmeden bir CDaoRecordset nesnesi açtığınızda çalışma alanları kullanın. Bu şekilde oluşturulan mfc dao nesneleri bir kez oluşturulur ve yeniden DAO'ın varsayılan çalışma alanını kullanmak.

Bir çalışma alanı ve kapsanan nesneleri serbest bırakmak için çalışma alanı nesnesinin yakın üye işlevini çağırın.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma. Örtülü çalışma alanı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: örtülü mfc dao nesnelerine erişme. Visual c++ programlama Kılavuzu ' iki e?ya are.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index