CDaoWorkspace::BeginTrans

void BeginTrans ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

Bir hareketi başlatmak için bu üye işlevini çağırın. BeginTransçağırdıktan sonra ne zaman hareketi tamamlamak veri veya veritabanı yapınızı yaptığınız güncelleştirmeleri etkili. Çalışma bir tek hareket alanı tanımladığından, çalışma alanındaki tüm açık veritabanı işlem uygulanır. Hareketi tamamlamak için iki yol vardır.:

Hareket beklemedeyken workspace nesnesini veya bir veritabanı nesnesini kapatmak tüm bekleyen hareketleri geri alır.

Bir odbc veri kaynağından başka bir odbc veri kaynağına bu hareketleri izole etmek gerekirse, SetIsolateODBCTrans üye işlevi bkz.

Hareketler hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma: yönetme hareketlerini. Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma. Visual c++ programlama Kılavuzu ' iki e?ya are.

CDaoWorkspace ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoWorkspace::GetIsolateODBCTrans, CDaoWorkspace::CommitTrans, CDaoWorkspace::Rollback

Index